Skip links

Bæredygtig implementering

Implementér den bæredygtige forretningsmodel

Det kræver planeten og markedet.

Vi stiller skarpt på din virksomhed, jeres marked og partnere og hjælper med at udvikle og implementere en bæredygtig forretningsstrategi med fokus på lovgivning, analyse, strategi, implementering, rapportering, dokumentation og kommunikation.

Analyse og udvikling af den bæredygtige strategi.

 • Lovkrav & trends (EU, CSRD, Green Deal m.fl.)
 • Formål, værdier, strategiske rammer & KPI’er
 • Indvirkningsanalyse
 • ESG-handlingsplaner

Implementering & rapportering på ESG-niveau

 • Væsentlighedsanalyser
 • Klimaregnskab (Scope 1-3)
 • Governance standarder og rapporteringsværktøjer
 • Politikker, principper og code of conduct

Dokumentation, kommunikation & implementering i virksomheden

 • Sustainabililty report – dokumentation af virksomhedens ESG-arbejde
 • Kommunikation om jeres mål & resultater,  jvf. Green Claim  – internt og eksternt
 • Implementering af ESG-arbejdet i virksomheden.

En bæredygtig forretningsmodel skaber transparens, øger konkurrencefordelen og styrker virksomhedens image i hele værdikæden og blandt medarbejderne.

Kontakt os og hør mere om, hvordan en bæredygtighedsstrategi kan implementeres i jeres virksomhed.

Vejen frem er grøn – også for den lille og mellemstore virksomhed!