Skip links

Bæredygtighed

Den bæredygtige forretningsmodel

Implementér den bæredygtige og værdidrevne forretningsmodel i din virksomhed og bidrag til en grønnere fremtid!

Vi stiller skarpt på din virksomhed, jeres marked og partnere og hjælper med at udvikle og implementere bæredygtige forretningsstrategier med fokus på lovgivning, analyse, strategi, implementering, rapportering og kommunikation.

Analyse og udvikling af den bæredygtige strategi.

  • Lovkrav & trends
  • Formål, værdier, strategiske rammer & KPI’er
  • Væsentlighedsanalyse
  • Handlingsplaner & politikker

Implementering & rapportering på ESG-niveau

  • Indvirkningsanalyse
  • Code of Conduct
  • Identifikation og måling af CO2 emissioner (Scope 1-3)
  • Governance standarder og rapporteringsværktøjer

Kommunikation

  • Intern og ekstern kommunikationsplan

En bæredygtig forretningsmodel skaber transparens, øger konkurrencefordelen og styrker virksomhedens image i hele værdikæden og blandt medarbejderne.

Vejen frem er grøn – også for den lille og mellemstore virksomhed!